راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | ریاضی عمومی 1 (مدیریت -... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   علوم انسانـی       رشته :   مجموعه مدیریت
نام کتاب : ریاضی عمومی 1 (مدیریت - حسابداری و MBA)
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
محمد خدامی السعیدی)
۷۰۳۱
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۳۷۶-۷
۱۳۸۸
۱
شومیز
۴۷۰
۹۵,۰۰۰
   قابل استفاده :مجموعه مدیریت - حسابداری - mba

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۹۰۲۸
مدیریت تولید و
توضیحات| نمایش:۵۲۱۹
فرهنگ لغات مدیریت
توضیحات| نمایش:۹۳۷۷
تئوری های مدیریت
توضیحات| نمایش:۵۰۰۹
استعداد و آمادگی
توضیحات| نمایش:۷۵۳۶
حسابداری مالی و