راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | هیدرولیک | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   عمران       رشته :   عمران
نام کتاب : هیدرولیک
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
محمد مفیدی
ناظر علمی : حسام شریفیان
۷۰۹۰
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۵۱۰-۵
۱۳۸۹
۲
شومیز
۱۷۴
۴۵,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۰۱۴۷
مکانیک سیالات (
توضیحات| نمایش:۱۱۴۹۳
مقاومت مصالح
توضیحات| نمایش:۶۳۱۶
مکانیک خاک (ویرایش
توضیحات| نمایش:۶۳۸۷
طراحی سازه های
توضیحات| نمایش:۶۳۵۷
زبان تخصصی عمران