راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | مکانیک سیالات ویژه... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   نفت
نام کتاب : مکانیک سیالات ویژه مهندسی نفت و مخازن هیدروکربوری
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
دکتر بهزاد خداکرمی
۷۱۹۵
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۲۳۲-۶
۱۳۸۶
۱
شومیز
۵۱۲
۸۵,۰۰۰
   به منظور اطلاع بیشتر به وب‏سایت: http://www.rahian-naft.com مراجعه نمایید.

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۵۴۵۸
مهندسی نفت جلد دوم
توضیحات| نمایش:۱۰۸۳۲
تستهای مهندسی نفت
توضیحات| نمایش:۷۵۰۳
زبان عمومی وتخصصی
توضیحات| نمایش:۶۲۸۶
مهندسی مخازن جلد 1
توضیحات| نمایش:۴۱۱۱
مهندسی مخازن جلد 2