راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | ترمودینامیک و مکانیک آماری | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   علوم پایه       رشته :   فیزیک
نام کتاب : ترمودینامیک و مکانیک آماری
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
محمدرضا نورانی - قاسم نعیمی - سلمان مهاجر
۷۱۲۰
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۴۸۸-۷
۱۳۸۹
۱
شومیز
۱۲۶
۴۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۴۳۳۵
مهندسی هسته ای 1
توضیحات| نمایش:۵۷۷۶
فيزيک - مکانيک
توضیحات| نمایش:۵۸۹۰
فيزيک - مکانيک
توضیحات| نمایش:۷۱۰۶
فیزیک-زبان تخصصی
توضیحات| نمایش:۴۸۶۸
ریاضی فیزیک