راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | هوش مصنوعی | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

کتب در دست انتشار

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   کامپیوتر و IT
نام کتاب : هوش مصنوعی
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
خرید کتاب
دکتر روح الله عبدی پور - دکتر ارسطو خلیلی فر
۷۱۸۸
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۹۳۶-۳
۱۳۹۷
۹
شومیز
۵۰۸
۴۳۰,۰۰۰

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۴۱۵۶
آنالیز عددی
توضیحات| نمایش:۹۵۸۲
معماری سیستمهای
توضیحات| نمایش:۷۴۲۳
ساختمان گسسته
توضیحات| نمایش:۶۹۰۹
محاسبات عددی
توضیحات| نمایش:۵۳۷۷
پایگاه داده ها