راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | شیمی فیزیک | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   علوم پایه       رشته :   شیمی
نام کتاب : شیمی فیزیک
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
حمید چالی - علی اسحاقی - علیرضا رضایی راد - سعیده کرباسی
۷۱۲۴
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۵۶۷-۹
۱۳۹۳
۶
شوميز
۵۲۸
۳۸۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۴۸۵۹
شيمی تجزیه
توضیحات| نمایش:۸۹۵۲
شیمی آلی
توضیحات| نمایش:۴۰۹۶
شيمی معدنی
توضیحات| نمایش:۶۱۳۸
شیمی - زبان تخصصی
توضیحات| نمایش:۳۱۷۲
شیمی کاربردی