راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | شیمی فیزیک | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   علوم پایه       رشته :   شیمی
نام کتاب : شیمی فیزیک
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
حمید چالی - علی اسحاقی - علیرضا رضایی راد - سعیده کرباسی
۷۱۲۴
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۵۶۷-۹
۱۳۹۳
۶
شوميز
۵۲۸
۳۸۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۵۷۰۸
شيمی تجزیه
توضیحات| نمایش:۱۰۵۰۸
شیمی آلی
توضیحات| نمایش:۴۵۹۳
شيمی معدنی
توضیحات| نمایش:۷۲۲۴
شیمی - زبان تخصصی
توضیحات| نمایش:۳۹۲۷
شیمی کاربردی