راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | ساختمان گسسته | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

کتب در دست انتشار

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   کامپیوتر و IT
نام کتاب : ساختمان گسسته
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
خرید کتاب
محمد حسن منصوری
۷۰۱۹
۶۹۴-۵۰۱-۱۰۹-۴
۱۳۸۷
۲
شوميز
۴۸۸
۹۰,۰۰۰
   مهندسی کامپيوتر, مهندسی فناوری اطلاعات (IT), علوم کامپيوتر

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۴۲۸۸
آنالیز عددی
توضیحات| نمایش:۹۸۲۴
معماری سیستمهای
توضیحات| نمایش:۷۰۶۱
محاسبات عددی
توضیحات| نمایش:۲۴۰۱۸
هوش مصنوعی
توضیحات| نمایش:۵۶۶۰
پایگاه داده ها