راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | استاتیک ومقاومت مصالح | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

کتب در دست انتشار

گروه :   علوم پایه       رشته :  
نام کتاب : استاتیک ومقاومت مصالح
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
خرید کتاب
محسن اصغری ، مسعود دارابی
۷۱۳۱
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۲۳۴-۰
۱۳۸۹
۵
شوميز
۴۸۸
۱۲۰,۰۰۰
   استاتیک / مقاومت مصالح

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۶۹۲۵
مهندسی مواد کتاب