راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | مهندسي مکانيک 20 آزمون بخش... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   عمران       رشته :   مکانیک
نام کتاب : مهندسي مکانيک 20 آزمون بخش سوم(دینامیک - دینامیک ماشین -...
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
مجید وزیری راد - محبوبه زمانی نژاد - روح اله خداویردی
۷۰۴۵
۹۶۴-۸۰۲۰-۷۸-۷
۱۳۸۶
۱
-
۳۹۲
۵۶,۰۰۰
   بخش سوم/ ديناميک و ارتعاشات (ديناميک - ديناميک ماشين - ارتعاشات - کنترل ) - 20دوره آزمون به سبک کنکور کارشناسي ارشد

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۷۲۹۰
مهندسي مکانيک 20
توضیحات| نمایش:۹۵۴۶
مهندسی مکانيک 20
توضیحات| نمایش:۱۰۹۴۲
زبان تخصصی مکانیک
توضیحات| نمایش:۱۴۸۱۶
دینامیک ماشین
توضیحات| نمایش:۱۱۹۶۰
ارتعاشات