راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | مهندسي مکانيک 20 آزمون بخش... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   عمران       رشته :   مکانیک
نام کتاب : مهندسي مکانيک 20 آزمون بخش اول(ترمودینامیک - مکانیک سیالات -...
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
جيد وزيري راد - روح ا... خدا ويردي - محبوبه زماني نژاد
۷۰۴۳
۹۷۸-۹۶۴-۸۰۲۰-۷۶-۲
۱۳۸۸
۳
شومیز
۲۸۰
۵۰,۰۰۰
   بخش اول/ حرارت وسيالات( ترمو ديناميک - مکانيک سيالات - انتقال حرارت ) - 20دوره آزمون به سبک کنکور کارشناسي ارشد

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۹۴۹۵
مهندسی مکانيک 20
توضیحات| نمایش:۷۸۷۹
مهندسي مکانيک 20
توضیحات| نمایش:۱۰۸۷۰
زبان تخصصی مکانیک
توضیحات| نمایش:۱۴۷۶۰
دینامیک ماشین
توضیحات| نمایش:۱۱۹۳۰
ارتعاشات