راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | آنالیز عددی | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   کامپیوتر و IT
نام کتاب : آنالیز عددی
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
سيد داود منصوری
۷۰۸۲
۹۶۴-۵۰۱-۰۳۶-۵
۱۳۸۴
۱
شوميز
۵۴۴
۵۴,۰۰۰
   جلد اول

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۹۱۰۶
معماری سیستمهای
توضیحات| نمایش:۶۹۲۸
ساختمان گسسته
توضیحات| نمایش:۶۵۹۸
محاسبات عددی
توضیحات| نمایش:۲۱۱۷۰
هوش مصنوعی
توضیحات| نمایش:۵۰۳۱
پایگاه داده ها