راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | حرکت شناسی کتاب چهارم | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   علوم انسانـی       رشته :   تربیت بدنی
نام کتاب : حرکت شناسی کتاب چهارم
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
فرهاد دریانوش (رتبه اول کنکور کارشناسی ارشد)
۷۲۶۴
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۸۱۸-۲
۱۳۹۴
۷
شوميز
۳۰۴
۱۸۰,۰۰۰
   کتاب چهارم

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۵۴۸۲
بیومکانیک فنون
توضیحات| نمایش:۸۳۸۲
فیزیولوژی ورزشی
توضیحات| نمایش:۱۴۲۴۹
مدیریت سازمانها و
توضیحات| نمایش:۱۰۴۶۴
زبان تخصصی تربیت
توضیحات| نمایش:۳۱۰۲
آسیب شناسی و حرکات