راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | شيمی معدنی | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   علوم پایه       رشته :   شیمی
نام کتاب : شيمی معدنی
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
عليرضا رضايی راد عباس يوسفی
۷۱۲۳
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۴۸۴-۹
۱۳۸۹
۴
شومیز
۴۸۰
۱۱۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۴۱۳۰
شيمی تجزیه
توضیحات| نمایش:۷۲۵۳
شیمی آلی
توضیحات| نمایش:۴۸۱۸
شیمی - زبان تخصصی
توضیحات| نمایش:۵۹۹۰
شیمی فیزیک
توضیحات| نمایش:۲۵۲۹
شیمی کاربردی