تازه ترین خبرها

               ***منتظرحضورشما***

    ***درنمایشگاه بین المللی کتاب هستیم***

       *** 10 الی 20 اردیبشهت 1393 ***

 

جهت دریافت رایگان سوالات و منابع آزمون دکتری به سایت مرجع دکترین ایران http://www.irphd.ir  مراجعه نمایید.

پیشخوان آخرین کتاب های منتشره

توضیحات| نمایش:۲۳۰
ریاضیات کاربردی 2
توضیحات| نمایش:۴۷۹
مدل سازی استاتیک
توضیحات| نمایش:۷۷۱
بانک سولات برق (88
توضیحات| نمایش:۵۱۴
کتاب تخصصی مجموعه
توضیحات| نمایش:۱۵۹۹
الکترونیک ج2
توضیحات| نمایش:۱۸۴۳
الکترونیک ج1 (اسلام
توضیحات| نمایش:۶۶۰
اصول و مبانی مدیریت
توضیحات| نمایش:۵۳۷
رشد وتکامل حرکتی
توضیحات| نمایش:۵۹۸
بیوشیمی و
توضیحات| نمایش:۱۱۱۷
معماری 17 (مبانی