تازه ترین خبرها

               ***منتظرحضورشما***

    ***درنمایشگاه بین المللی کتاب هستیم***

       *** 10 الی 20 اردیبشهت 1393 ***

 

جهت دریافت رایگان سوالات و منابع آزمون دکتری به سایت مرجع دکترین ایران http://www.irphd.ir  مراجعه نمایید.

پیشخوان آخرین کتاب های منتشره

توضیحات| نمایش:۲۳۵
ریاضیات کاربردی 2
توضیحات| نمایش:۴۸۵
مدل سازی استاتیک
توضیحات| نمایش:۷۸۰
بانک سولات برق (88
توضیحات| نمایش:۵۱۹
کتاب تخصصی مجموعه
توضیحات| نمایش:۱۶۰۹
الکترونیک ج2
توضیحات| نمایش:۱۸۴۷
الکترونیک ج1 (اسلام
توضیحات| نمایش:۶۶۲
اصول و مبانی مدیریت
توضیحات| نمایش:۵۳۷
رشد وتکامل حرکتی
توضیحات| نمایش:۶۰۲
بیوشیمی و
توضیحات| نمایش:۱۱۳۰
معماری 17 (مبانی