راهیان ارشد-انتشارات آزاده | ویژه کارشناسی ارشد | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

پیشخوان آخرین کتاب های منتشره

توضیحات| نمایش:۳۰
آمار , سنجش واندازه
توضیحات| نمایش:۵۰
رشد حرکتی
توضیحات| نمایش:۳۵
سیستم عامل
توضیحات| نمایش:۸۹
یادگیری حرکتی
توضیحات| نمایش:۴۲۳
عملیات واحد2
توضیحات| نمایش:۴۵۵
عملیات واحد1
توضیحات| نمایش:۳۸۹
دینامیک غیرخطی
توضیحات| نمایش:۱۱۲۹
تحلیل و طراحی
توضیحات| نمایش:۱۸۱۶
اصول ومبانی مدیریت
توضیحات| نمایش:۵۲۳
طراحی جداگرلرزه ای